Úvod

Oddělení numerické matematiky je součástí katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Pracovníci oddělení se podílejí na pedagogické činnosti (specializační předměty zaměřené na numerickou matematiku i výuka řady základních předmětů jak pro domovskou fakultu, tak i pro ostatní fakulty ZČU). Významnou součástí činnosti oddělení je věda a výzkum. Část týmu se podílí na řešení výzkumného záměru MSM *4977751301 **Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání. Pracovníci oddělení se také podílejí na řadě dalších projektů základního i aplikovaného výzkumu.

divergence